Στο βάθος φως.

Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα;